Belgische Arbitrage Instelling

Philippe Vantilborgh

Het beslechten van geschillen, beslissingen en uitspraken zijn op korte termijn, de beslissing is definitief. 

Arbitrage conform art. 1676 en volgende

Meer info