Cerence bvba

Caroline Curtis

Nuance Communications onderzoekt en ontwikkelt intelligente systemen en innoveert op het gebied van spraak, inzicht in natuurlijke taal, redenering en systeemintegratie. 

meer info

cerence